Upphovsrätt

Upphovsrätt uppstår i samma stund som ett litterärt eller konstnärligt verk skapas. Därmed har skaparen, det vill säga upphovspersonen, ensamrätt om verket. Man behöver inte registrera sin upphovsrätt då det är en helt formlös rättighet. Det innebär att skyddet uppstår hos den person som skapade verket i samma stund som verket har skapats.

Upphovsrätten gäller så länge upphovspersonen lever och i ytterligare 70 år därefter. När upphovspersonen dör övergår upphovsrätten till de efterlevande genom arv eller testamente.

Kort och gott. Du får inte kopiera och sälja min konst.

Dem som får sälja mina konsttryck, kuddfodral mm. Är återförsäljare som fått mitt tillstånd.

Du får inte använda mina bilder på sociala medier för att sälja eller göra reklam för eget bruk utan mitt tillstånd.

Du är välkommen att dela mina bilder/verk på sociala medier bara du nämner mig eller om möjligt taggar mig. Min instagram är @emmatapaniart och Facebook Emma Tapani Konst & Fotografi. Låt alltid min signatur vara kvar.

Mer information går att läsa på: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1960729-om-upphovsratt-till-litterara-och_sfs-1960-729